0224 452 22 02
0555 032 22 02
        Whatsapp Hattı

Konjenital Şaşılıklar

Hayatın ilk 6 ayında ortaya çıkan şaşılıklara konjenital şaşılıklar denir .Bebeklerde bu dönemde gözler içeri veya dışarı kayar ve stabil değildir.Bu nedenden dolayı bu dönemde  kaymanın tespit edilmesi zordur. Ayrıca doktorun yoğun poliklinik şartlarında çalışıyor olması ve çocuğun oluşturduğu uyum sorunu tanının konulmasını zorlaştıran diğer faktörlerdir.Genellikle gözlerin pozisyonu 3. ayda stabilleşmeye başlar.İşte bu dönemde ve sonrasında aile çocuğun gözünde kayma olduğunu ifade ediyorsa hekim çocuğu şaşılık yönünden mutlaka tekrar değerlendirmesi gerekir.

Klinik

Aile kaymayı görmezden gelme isteği içindedir. Ayrıca bu yaş grubunda muayene sırasında çocuğun uyumunun iyi olmaması veya hekimin çok meşgul olması gibi durumlardan kaynaklanan yanlışlıkla konulmuş yalancı şaşılık tanısı ihtimaline karşı, ilk 6 ay içerisinde kayma şüphesi olan bebekler  konjenital şaşılık yönünden tekrar dikkatli bir şekilde muayene edilmelidir.Kayma miktarı sıklıkla 50 prizmadioptriden fazla olup hastanın sağ gözü sol görme alanına ,sol gözü sağ görme alanına bakacak şekilde çapraz fiksasyon yapar.

Hastaların büyük bir çoğunluğunda hipermetropi ,az miktarda miyopi tespit edilmiştir.Hastalarda kayma miktarıyla refraksiyon derecesi (gözlük derecesi) parelel gitmemektedir.Önemli olan bir diğer nokta,hasta hayatın ilk aylarında muayene olmaktadır ve bu dönemde +3.0 D kadar gözlük normal kabul edilmektedir.

Dolayısıyla elde edilen gözlük değerleri gerçeği yansıtmamakta olup zamanla da azalacaktır. Ancak hastanın akomodatif  uyumu mevcutsa ve kullanılan gözlük kaymayı azaltıyorsa gözlük kullandıktan sonra düzelmeyen kayma miktarı için cerrahi planlanmalıdir.

Pek çok konjenital içe kayması olan hastada  gözün dışa bakışında kısıtlılık ve aynı zamanda aşırı içe bakış hareketi gözlenir .O gözde tembellik oldugu zaman dışarı bakış hareketini değerlendirmek daha zordur . Bu durumda çocuğun bakmak istemediğini veya görmediğini test etmek için doll's baş hareketi veya döndürme testiyle gözün dışarı bakış hareketi değerlendirilir .Bu testlerle göz dönmenin tersi istikametine hareket eder.Bu sekilde konjenital içeri kayma doğumsal veya sonradan olan 6 . sinir felcinden ve duen sendromu gibi doğumsal bir diğer içeri kayma nedenlerinden ayırt edilebilir .Göz tembelliği konjenital içe kaymalarda bir diğer sık görülen durumdur ve en erken dönemde tedavi edilmelidir.

Konjenital kaymalarla birlikte vertikal(dikey) kaymalar mevcut olabilir veya daha sonraki yıllarda ortaya  çıkabilir.Bunlar dissosiye vertikal kayma veya alt oblik hiperfonksiyonu şeklinde iki hastalık gurubu olarak karşımıza çıkar.Bu kaymaların varlığı tedavimizin şeklini etkileyeceği için bu hastalıkların konjenital kaymayla birlikteliklerinin ayrımının yapılması çok önemlidir.

Telafi edici baş pozisyonu ile baş fiksasyon yapan(odaklanan) göz tarafına döner ve bu göz iç tarafa dönmüş pozisyondadır. Aynı zamanda hastalarda çene yukarı veya aşağı pozisyonda olabilir.Baş pozisyonu nistagmus mevcudiyetinde daha çok rastlanır.Bu şekilde hasta nistagmusunu(kontrolsüz göz titremesi) kontrol edip daha iyi bir görme derecesi sağlar.

Tedavi

Konjenital şaşılıklarda çok önemli olan husus ameliyat için bu hastaların bekletilmemesi gerekir. Bu hastalarda tedavideki öncelikli amaç kaymanın düzeltilmesiyle birlikte binoküler tek görmenin ve steropsisin(derinlik duyusunun) erken dönemde kazandırılmasıdır. Bu nedenlerden dolayı okul çağına kadar bekletilmesi büyük hatadır.Hastalara tercihen 8. ayda botoks tedavisi ve / veya 12. ayda cerrahi tedavi yapılmalıdır.Aksi takdirde geri döndürelemeyen yukarida belirtilen duyusal bozukluklar bu bekleme döneminde yerleşir.Cerrahideki gecikme aynı zamanda gözün dış kaslarında ikincil değişikliklere; kasta sertleşme ve büzüşmeye,göz küresinin dış kısmını kaplayan konjonktiva adi verilen beyaz zarda ve altındaki tenon adi verilen dokuda büzülmeye neden olur.Bütün bu yapısal değişiklikler göz küresinin hareketini kısıtlar.

Bu kaymalardaki diğer bir önemli husus bu yaş grubunda görülebilecek retinoblastoma gibi göz kanserlerinin ayırıcı tanısınında akılda tutulması gerektiğidir.