0224 452 22 02
0555 032 22 02
        Whatsapp Hattı

Excimer Lazerle Miyopi, Hipermetropi ve Astigmatizma Tedavisi

Excimer lazer, miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi gözün kırılma kusurlarının tedavisinde kullanılan bir lazer yöntemidir. Gözün kırılma kusurlarının tedavisinde gözlük camları ve kontak lensler kullanılır ancak bu yöntemlerin ikisi de kırılma kusurlarının yapısal olarak tedavisinde kullanılamaz. Buna mukabil excimer lazer yöntemi gözün kırılma kusurlarını yapısal olarak düzeltir. Lazer tedavisi uygulanacak kişinin memnuniyeti için yöntemin avantaj ve dezavantajlarının iyi anlatılmış olması ve hekimin hastanın beklentilerini iyi analiz etmiş olması gerekir.

Excimer lazer nedir?
Excited (uyarılmış) dimer (gaz) kelimelerinin birleşmelerinden oluşur. Lazer tedavisinde kullanılan argon florür gazı yüksek voltaj ile uyarılarak 193 nm dalga boyuna sahip homojen (tek tip) lazer ışınını oluşturur. Lazer ışını aletin içindeki mercek ve aynalardan geçerek tedavi edilen gözün kornea dokusuna ulaşır. Uygulama bilgisayar kontrolünde otomatik olarak yapılır. Gelişmiş excimer lazer cihazlarında hastanın gözünü kontrol dışı oynatması durumunda olabilecek yan etkileri engellemek amacıyla göz takip (eye tracer) sistemi mevcuttur.

Excimer lazer tedavi yöntemleri?
Excimer lazer ile farklı lazer tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlar fotorefraktif keratektomi  (PRK), lazer insutu keratomilozis (LASİK), lasek ve smile relexdir. Lazer uygulanacak bölgenin hazırlanışı bu üç yöntem arasındaki farklılığı oluşturur. Bilgisayar tarafından otomatik olarak hazırlanan ve uygulanan lazer tedavisi ise bu üç yöntem için aynıdır. Smile relex lazer tedavisinde yöntem farklıdır. Smile relex lazer yönteminde korne dokusunda oluşturulan 2 mm kesiden oluşturulan disk şeklindeki doku çıkartılır. Excimer lazer miyopta korneanın merkezini, hipermetropta çevre dokusunu, astigmatlarda ise uygun açı bölgesini düzeltir.

PRK Nedir ve Hangi Hastalara Uygulanır?
Gözün ön kısmında kırıcılığı en yüksek olan saydam yapıya kornea denir. Fotoğraf makinesinde objektife karşılık gelir. Bu doku en dışınta epitel tabakası onun altında bowman zarı,  stroma , desme, endotel olmak üzere beş mikroskopik tabakada oluşur. En yüzeysel tabaka olan epitel tabakası alkolle, mekanik yöntemlerle kaldırıldıktan sonra alttaki stromaya lazer uygulanarak gözün kırılma kusuru düzeltilir. Lazer uygulandıktan sonra göze uygulanan kontak lens 2-5 gün sonra çıkartılır.

Lasik Nedir ve Hangi Hastalara Uygulanır?
Excimer lazer ile gözün kırılma kusurlarının tedavisinde kullanılan  yöntemdir. Bu yöntemde keratom adı verilen otomatik bir bıçakla yada femtosaniye lazer yöntemiyle korneanın yüzeyinden yaklaşık 90 veya150 mikron kalınlığında bir zar kaldırılır.  Kaldırılan zar bir menteşe aracılığıyla korneaya tutunur. Menteşe burun köküne yakın ya da üstte yarıda olacak şekilde ayarlanır. Tercihen burun kökünde menteşeli olanlar sonradan oluşabilecek kuru göz riskini azaltır.  Kaldırılan zarın altındaki stromal dokuya lazer uygulanır. Lazer uygulanan stromal yatağa  kaldırılan zar tekrar  yerleştirilir. Tedaviden sonra çoğunlukla kontak lens uygulanmaz. Uygulamadan sonraki 5-6 saatlik zaman dilimi içinde geçici hafif yanma ve batmalar olabilir. Bu yanma ve batmaların çoğunluğu 24 saatlik zaman dilimi içinde düzelir.

Lasek nedir?
Lazer uygulanacak bölgedeki epitel hücrelerini birbirinden ayırmadan altındaki stromal dokudan ayırarak lasik cerrahisinde elde edilenden daha ince bir zar oluşturulur.  Oluşturulan zar yine menteşe aracılığıyla korneaya bağlı kalır. Zar alkol kullanılarak oluşturulur. Zarın altındaki stromaya lazer uygulanarak zar eski yerine yayılır. Göze kontak lens uygulanarak işlem sonlandırılır. Lasikteki flep (zar) komplikasyonlarını azaltmak, ince korneası olan hastalarda gözün kırılma kusurlarını tedavi edebilme şansı oluşturduğu için tercih nedenidir.

Smile relex lazer nedir neden ve avantajları nelerdir?
Femtosaniye lazer yöntemiyle gözün ön kısmında ki kornea dokusunun stromasından  disk şeklinde bir doku oluşturulur.  Aynı cihazla yapılan 2 mm lik korneal açıklıktan bu disk şeklindeki dokunun çıkartılmasıyla gerçekleştirilir. Yüksek dereceli miyop ve astigmatlı hastalarda ve kuru gözü olan hastalarda uygulanabilmesi diğer yöntemlere göre avantajlarıdır. Ayrıca korneanın biyomekaniğini etkilemediği için sporcularda ve bazı meslek guruplarında daha fazla tercih edilme nedenleridir.

Lasek ve PRK yöntemlerine karşın neden laik yöntemi daha fazla tercih edilir?
 • Lasik PRK’ya göre gözde daha az yanma, batma ve ağrıya neden olur.
 • Lasik yapılan hastalar daha erken iyileşir ve daha hızlı görme keskinliğine ulaşır.
 • Lasik uygulanan yüksek numaralı hastalarda PRK’daki gibi yüksek oranda numara tekrarı ve korneal bulanıklık görülmez.
 • Lasik düşük ,orta ve yüksek miyopları düzeltirken  PRK beş dereceye kadar olan kırılma kusurlarında etkilidir. 
Lazer tedavisi kimlere uygulanır?
 • 18 yaşından büyük kişiler.
 • Son bir yıl içinde göz kusuru 0.50 dereceden fazla artmamış kişiler.
 • Gözünde ve vücudunda lazer tedavisini engelleyecek  rahatsızlığı olmayan kişiler.
 • Psikolojik rahatsızlığı olmayan kişiler.
Lazer tedavisi kimlere uygulanmaz?
 • Gerçekçi beklentisi olmayanlara
 • Tek gözlü olanlara
 • Doğuştan ve ya sonradan korneal rahatsızlığı olanlara
 • Gözünde akut enfeksiyonu olanlara
 • Bağ doku hastalığı ve damarsal rahatsızlıklar(vaskülit) olanlara
 • Gözünde aktif uçuk hastalığı olanlara
 • Alerjisi ve ileri derecede kuru gözü olanlara
 • Göz tansiyonu olanlara
 • Gözünde katarakt ve şeker hastalığına bağlı belirli seviyede retina  rahatsızlığı olanlara
 • İleri derecede keratokonusu olan hastalara
 • Gebe ve Emziren kadınlara
 • Accutan,İmitrex gibi ilaç kullanan kişilere.
Lazer Öncesi Hazırlık ve Uygulama
Lazer tedavisi olacak kişinin istekli olması önemlidir. Kontak lens kullanan kişiler sert kontak  lensleri  lazer uygulamasından 3-4 hafta, yumuşak kontakt lensleri 10 gün önce çıkartmalıdır. Aspirin gibi kanamaya neden olabilecek ilaçlar lazer uygulamasından 2-3hafta önce kesilir. Lazer tedavisini engelleyebilecek diğer hastalıklar araştırılır. Kişinin görme keskinlği değerlendirilir. Lazer tedavisi uygulanan bölge olan kornea ve göz içi merceği değerlendirilir. Göz içi basıncı  ölçülür. Gözün sinir tabakası (retina), gözyaşının durumu değerlendirilir. Topografi ile korneanın ön yüzünün haritalanması yapılır. Pakimetre ile korneanın kalınlığı ölçülür. Hasta lazerle ilgili bilgilendirilir, soruları cevaplandırılır ve düşünmesi için zaman verilir ve tereddütleri giderilmeye çalışılır. Lazerle ilgili yazılı onay alınır.

Uygulama
Öncelikle hastayla ilgili bilgiler lazerin bilgisayarına kaydedilir. Hastanın gözüne uyuşturucu damla damlatılır, gözkapağı ve kirpikler antiseptik solüsyonla silinir ve kişiye lazer uygulaması sırasında yapması gerekenler anlatılır. Göz steril örtüyle örtülür. Göz kapaklarının kapanmasını engellemek için blefarosta adı verilen  alet takılır. Kişiye yeşil lazer ışığına bakması söylenir PRK’da alkole epitel (kornea yüzeyindeki hücreler) kaldırılarak korneal stroma açığa çıkartılır. Lasik cerrahisinde keratom bıçağıyla korneal zar oluşturulur. Oluşturulan zar kaldırılır ve açıkta kalan korneal stromaya hekimin ayak pedalıyla kumanda edilen  lazer ışınları uygulanır. Stromal yatak steril solüsyon ile yıkanır. PRK yapılan gözlere kontak lens takılır, lasik yapılan gözlerde korneal zar tekrar stromal yatağa yerleştirilir. Göze antibiyotikli ve kortizonlu damla damlatılarak işlem sonlandırılır. Smile lazer yönteminde femtosaniye lazerle kornea dokusu içinde disk şeklinde bir yapı oluşturulur. Bu yapı yine aynı cihazla kornea da oluşturulan 2 mm kesiden çıkartılır.

Lazer sonrası nelere dikkat edilmeli?
Lazerden sonra 30 dakika içinde hasta kontrol edilir. Zarın kayıp kaymadığına ve zar altında artık materyal ve kirpik gibi yabancı cisimlerin varlığına bakılır. Uyuyuncaya kadar kullanmak üzere suni gözyaşı ve antibiyotikli damlalar verilir. Gece takmak için güneş gözlüğü ve gözün ovuşturulmaması önerilir. Bir gün sonra kontrolü yapılarak suni gözyaşı, antibiyotikli ve steroitli damlalar önerilir. Lasikten sonra bir gün, PRK‘dan sonra üç gün boyunca göze su ve yabancı cisim değdirilmemesi  önerilir.

 Lazer Uygulamasının Komplikasyonları Nelerdir?
 • Numaranın az veya fazla düzelmesi
 • Yara yeri iltihabı
 • Düzeltilen kırılma kusurunun tekrarlaması: PRK sonrası daha sık görülen bu durum, Lasik sonrası daha az sıklıkta ve miktarda görülür.
 • Zarla ilgili problemler: Zarın tamamen serbest kalması, zarın korneanın tüm  kalınlığı nı tutması, zarın tam oluşturulamaması gibi durumlarda farklı müdahale yöntemleri uygulanır. Sıklıkla ince zarlarda karşılaşılan kırışıklık görme azalmasına neden olur. Kırışıklık düzeltilerek sorun giderilir.
 • Korneada bulanıklık: Sıklıkla PRK’da görülen bu durum Lasik’te görülmez.
 • Haleler görme : Işık etrafında haleler görme ilerleyen zaman dilimi içinde azalarak sıklıkla kaybolur.  Hipermetroplarda  miyoplara göre daha az görülür.
 • Gece görüşünde azalma: Karanlık alanla aydınlık alan arasındaki farklılığı seçebilme yetisi olan kontrast duyarlılık lazer sonrası azalır. Buna bağlı olarak  gece görüşü düşer. Bu durum sıklıkla 6 ay -1 yıl içinde düzelir.
 • Yakın görüşünde azalma: Sıklıkla miyop, miyop astigmatlarda ve 40 yaş sonrası ortaya çıkar. 40 yaş öncesi ortaya çıkanlar sıklıkla düzelir.
Sıkça Sorulan Sorular

Lazer uygulandıktan sonra tekrar lazer uygulanabilir mi?
Kornea kalınlığı yeterliyse tekrar lazer uygulanabilir.

Kurala aykırı astigmatı olanlara lazer ile tedavi edilebilir mi?
Özel lazer programları ile tedavi edilebilir.

Numarada yetersiz düzelme olduğu durumlarda kontakt lens kullanılabilir mi ?
Evet kullanılabilir.

Lazer tedavisi körlüğe neden olur mu?
Lazer tedavisinde esas olan lazer öncesi iyi bir muayenenin yapılmasıdır. Görmeyi azaltabilecek olası sinir tabakası rahatsızlıkları ciddi sorunlara neden olmadan tedavi edilmeli gerekirse lazer tedavisi ertelenmelidir .Görmeyi azaltabilecek zardaki kırışıklık ve zar altı birikintiler  tedaviyle düzeltilebilir.
Her göz cerrahisi beraberinde körlük riski taşımaktadır.