0224 452 22 02
0555 032 22 02
        Whatsapp Hattı

Adenovirüs Enfeksiyonları ve Tedavisi

40 çeşit Adenovirüs serotipinin yaklaşık 19 çeşidi göz enfeksiyonuna neden olur. Faringo konjonktival ateş ve epidemik kerotokonjonktivit olmak üzere iki klinik şekilde görülür. Hastalık direkt temas veya hava yoluyla bulaşır. Tanı çoğunlukla klinik olarak konulur. Viral enfeksiyonlarda labaratuvar ve patalojinin tanıdaki yeri çok fazla değildir. 

FARİNGO KONJONKTİVAL ATEŞ
Sıklıkla tip 3, 4 ve 7 virüsler faringokonjonktival enfenksiyona neden olur. Kulak önü lenf bezlerinde şişlik, gözde sulu akıntı, konjonktivada kızarıklık ve kemozis olarak adlandırılan konjonktivada sıvı toplanması hastalığın klinik bulgularıdır. Nadir görülen kornea tutulumu, batma hissi ve bulanık görmeye neden olur. Ortalama 2 hafta içerisinde bu semptomlar kaybolur.

EPİDEMİK KEROTOKONJONKTİVİT
Sıklıkla tip 8,19 ve 37 virüsler epidemik kerotokonjonktivik enfeksiyona neden olur. Faringo konjonktival ateşe göre daha ağır bir klinik seyir gösterir. Enfeksiyonun  bulaştığı ancak klinik bulguların ortaya henüz çıkmadığı dönem olan"Prodromal Dönem" bu hastalarda 6 – 12 gün kadardır. Hastalık kendini kulak önü lenf bezlerinde şişlik, gözlerde sulu ve mukuslu akıntı, konjonktivada abartılı kızarıklık ve ödem gibi klinik bulgularla gösterir. Ayrıca konjonktiva altında kanama ve konjonktiva ile kapak arasında yapışıklığa neden olan yalancı ya da gerçek memranlar oluşabilir. Hastalığın 6-13. günlerinde gözde batma hissine ve görme azlığına neden olan kornea epitel tutulumu görülebilir. 14. günden sonra vakaların yaklaşık %25 – 50 arasında epitel altında opasiteler (lekeler) oluşabilir. Oluşan bu lekeler görme kaybı ve ışık etrafında haleler görülmesine neden olur. Hastalık çoğunlukla 7-21 günde düzelir. 
     
TEDAVİ
Tedavide amaç imun sistem enfeksiyonla mücadele ederken,kişinin göz  semptomlarını rahatlatmaktır. Soğuk kompres, damarların büzüşmesine neden olan vazokonstürüktüf ajanlar, suni gözyaşı damlaları, kortizonlu damlalar tedavide kullanılır.